Resmi gazetede yayınlanan 22.05.2012 tarih ve 24762 sayılı ilkyardım yönetmeliğine göre firmalarda bulunması gereken ilkyardımcı istihdam ile ilgili madde: 
 
İlk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı;
 
Madde 16 — (Değ: 18.03.2004  -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde,  her  on personel  için  bir  olmak  üzere,  bu  yönetmeliğe  göre  yetkilendirilmiş merkezden en az ‘’ Temel İlk yardım Eğitimi ‘’ sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur.
 

AHSEN İYEM EĞİTİMLERİ PROGRAMI: 

  • Temel ilkyardım eğitimi
  • Yenileme Eğitimi 
  • Standart Eğitim olmak üzere üç çeşit eğitim vermekteyiz.

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

En az 2 gün olmak üzere toplam 16 saat verilmektedir, zorunlu olan bu 16 saatlik eğitimi alacak olan firmaların isteğine  göre gün sayısını ve saat aralıklarını birlikte belirleyebiliyoruz.
 
Temel eğitim derslerimiz teorik bilgi dışında, örneklerle, görsellerle de desteklenerek maketler üzerinde uygulama da içermektedir. Katılımcıların İlkyardımcı Sertifikasını ve İlkyardımcı Kimlik Kartını hak edebilmeleri için 16 saatlik eğitim sonunda hem yazılı hem de uygulamalı sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir.
 
Sınav Afetlerde Sağlık Hizmetleri (UMKE) binasında her Pazar saat 13:00 de gözetmenler ve biz eğitmenlerin eşliğinde yapılmaktadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sınav esnasında katılımcılara eşlik eden gözetmenlerin sorumluluğundadır.
 
.Sınav barajı 100 üzerinden en az 85 tir. Yazılı sınavdan 85 ve üzeri puan alan katılımcılar aynı gün içerisinde uygulamalı sınav olacaklardır. Yazılı sınavdan 85 altı alan katılımcılar eğitim tarihinden itibaren 1 ay içerinde 2. Sınav haklarını kullanabilirler. Hem yazılı hem uygulama sınavı için katılımcılara 2 hak tanınmaktadır. 2.sınavda da başarısız olan katılımcılara sertifika düzenlenmez yerine Katılım Belgesi düzenlenir.
 
Her iki sınavı da başarıyla tamamlayan katılımcılara;
 
  • İlkyardımcı kimlik kartı
  • İlkyardımcı sertifikası düzenlenmektedir.
Temel eğitim programına katılıp sertifika almaya hak kazanan katılımcılara vermiş olduğumuz ilkyardımcı sertifikalarının geçerlilik süreleri 3 yıldır. Düzenlenmiş olan sertifikaların üzerinde belge geçerlilik tarihi yer almaktadır, belge geçerlilik tarihini geçirmeden yenileme eğitimi alınması gerekmektedir. Belge geçerlilik süresi dolduysa ve yenileme eğitimi alınmadıysa katılımcılara temel eğitim verilecektir.
 

YENİLEME EĞİTİMİ

1 gün olmak üzere toplam 8 saat verilmektedir. Tek gün olmak şartıyla 09:00-17:00 saatleri arasında program yapılmaktadır. Yenileme eğitimleri; temel ilkyardım eğitimi almış, 3 yıllık belge geçerlilik tarihi geçmemiş katılımcılara verilir.Yenileme eğitimi alan katılımcılar 112 Şube Müdürlüğünce sınav yapılmaz.
 
Eğitim süresi tamamlandıktan sonra katılımcılara tekrardan ilkyardımcı sertifikası düzenlenir ve bu sertifikanın da süresi 3 yıldır. İlkyardımcı sertifikalarının hazırlanabilmesi için gerekli olan belgeler;
  • Kimlik fotokopisi
  • 2 adet fotoğraf
  • İlkyardımcı kimlik kartları ve sertifikaları (yenileme eğitimi için geçerlidir.) 

STANDART EĞİTİM

En az 5 gün en fazla 10 günde olmak üzere toplam 40  saat verilmektedir, zorunlu olan bu 40  saatlik eğitimi alacak olan firmaların isteğine  göre gün sayısını ve saat aralıklarını birlikte belirleyebiliyoruz.