AHSEN OSGB bünyesindeki işyeri hekimleri; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların ve çalışma ortamının gözetimi,  çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması için ilgili birimlerle ortak çalışma yapılması, çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirilmesi konularında hizmetlerini tecrübeleri ile birleştirerek gerçekleştirmektedirler.
 
 • İşyeri Hekimi Hizmetleri
  • Sağlık Gözetimi ve Çalışma Ortamının Gözetimi ile ilgili İşverene Rehberlik Yapmak
  • Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi
  • İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler ve Tetkikler ile ilgili Olarak Çalışanları Bilgilendirmek.
  • Çalışanların Sağlık Gözetimini Yapmak.
 • İşe Giriş Muayeneleri
 • Periyodik Muayeneler
  • Fizyolojik Testler
  • Biyolojik Analizler
  • Radyolojik Analizler
  • Toksikolojik Analizler
  • Psikolojik Testler
 • Yardımcı Sağlık Personeli İstihdamı
  • İlk Yardım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Yürütümünde İşyeri Hekimi ile Birlikte Çalışmak.
  • Çalışanların Sağlık Eğitiminde Görev Almak