İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere AHSEN OSGB, tecrübeli uzman kadrosu ile sizlere hizmet vermektedir.  Uzmanlarımız Çalışma ortamlarında mevzuatlar ışığında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, çalışanlara eğitim verilmesi ve bilgilendirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak sizler için daha rahat ve güvenli çalışma ortamı sağlamaktadır. 
 
  • İşletmede Ortam Gözetimleri Yapmak
  • Mevzuata Uygun Çalışmalar Yapılmasını Sağlamak
  • Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
  • Acil Durum Planları Hazırlama
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi