AHSEN OSGB, tecrübeli uzman ve işyeri hekimi kadrosu ile ilgili mevzuatlar ışığında bir işyerinde, yapılan işler ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konular öncelikli olarak daha güvenli ve sağlıklı ortam sağlamak için iş sağılığı ve güvenliği eğitimlerini vermektedir. 
 

A) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

a) Genel Konular
 • Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • İş Yeri Temizliği ve Düzeni
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
b) Sağlık Konuları
 • Meslek Hastalıklarının Sebepleri
 • Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
 • Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
c) Teknik Konular
 • Kimyasal Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
 • Elle Kaldırma ve Taşıma
 • Parlama, Patlama, Yangın ve Yanmadan Korunma
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • Ekranlı Araçlarla Çalışma
 • Elektrik; Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
 • İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Kişisel koruyucu Donanım Kullanımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
 • Tahliye ve Kurtarma

B) İŞYERİNE AİT RİSKLER VE TEDBİRLER HAKKINDA EĞİTİM